- Избор На Редактора -

Препоръчано Интересни Статии

| Повече ▼

Разтварянето на многоъгълници по атрибут оставя празни пространства

Опитвам се да разтворя многоъгълници въз основа на същия атрибут, използвайки QGIS 2.8.2 (Wien). Използвам Vector, Geo Processing Tools, Dissolve и след това избирам атрибута. Данните са пощенски сектор във Великобритания ...
Прочетете Повече
| Повече ▼

ClimateSim: Симулатор на климатични промени - геонауки

ClimateSimTM е уеб приложение, предлагано от ScienceBySimulation. Това е бърз и прост инструмент за моделиране и симулация на климат. ClimateSim позволява на потребителите да моделират сценарии на емисии на парникови газове през текущия век и симулира реакцията от първи ред на земната система. Инструкторите могат да използват ClimateSim, за да илюстрират концепции за промяна на климата, да демонстрират динамични връзки между климатичните променливи и да възлагат симулационни упражнения като част от своите курсове.
Прочетете Повече