| Повече ▼

Достъп до екземпляри, които не са PostGIS Postgres, от QGIS


Някой знае ли дали е възможно да се търсят таблици, които са обикновени Postgres, а не PostGIS с QGIS? Имам база данни PostGIS, но искам достъп до таблици, които не са пространствени - подобно на четенето във файл с текстови разделители.

Побождах около плъгините, но без резултат


Можете да отваряте таблици без геометрия чрез Layer -> Add Layer -> Add PostGIS Layers, като поставите отметка до „Също така избройте таблици без геометрия“.